HIMNO DE LA FALLA ALBACETE MARVÁ

Per seguir la tradició
de València i de ses falles,
va nàixer la Comissió
d’entre espurnes i rialles.

L’alegria ès el seu lema:
complaure a la gent, també;
i entre trons i pasacalles
nostre quefer ès complet.

Naixqué dins de “La Colmena”;
mes, al crèixer i examplar-se,
s’enixqué cap al carrer,
per al seu caliu quedar-se.

Finca Rotja, Maluquer,
Marvá, Albacete, Victoria,
Mestre Sosa i Beato Gàlvez,
son timbres de nostra Glòria.

Sempre amb ilusió i coratge,
fem sentir nostra presència,
i esclatant els nostres cors,
cridem fort: VIXCA VALÈNCIA !

HIMNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
cántics d'amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marcha triomfal!

Per a Tú la vega envía
la riquessa que atresòra,
i es la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mòra.

Paladins de l'Art t'ofrenen
ses victòries gegantines,
i als peus, Sultana tons jardins estenen
un tapiç de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes,
penguen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressó,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se
que nostra veu
la llum salude
d'un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
càntics d'amor, himnes de pau!

¡Flamege en l'aire

nostra Senyera!

¡Glòria a la Patria! ¡Visca València!

¡Visca!. ¡Visca!. ¡Visca!